מעלות-תרשיחא • כפר ורדים • שלומי • כיסרא - סמיע כל השירותים בשיחת חינם 1-800-705-305

שירות בשיחה חינם 1-800-705-305

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הודעות מחלקת הנדסה ותפעול

הודעות מחלקת הנדסה ותפעול

חובת התקנת מז"ח

החקיקה: תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת) תשנ"ב 1992, חוק המים וחוק התכנון והבנייה מגדירה את הדרישות למניעת זיהומים של מערכות אספקת מי שתייה שנובעים מהמצבים הבאים:

 

זרימת מים חוזרת-זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתייה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן. מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי-לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה או עקב תת לחץ (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.

 

חיבורי כלאיים-יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה.

על מי חלה חובה להתקנת מז"ח?

א. עסקים על י התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה. עסק לצורך זה הוא:

1. טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992

2. מעבדה

3. משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה.

4. לול או רפת

 

ניתן לקבל פטור מהתקנת מז"ח ע"י העברת טופס בקשה לפטור לתאגיד המים: moshe@maayanot-ziv.com אישור לפטור יינתן בהנחיית משה"ב.

בכל שנה על כל בעל עסקה המחוייב להתקנת מז"ח לשלוח אישור תקינות למז"ח או לחילופין אישור התקנת מז"ח לתאגיד לדוא"ל:

ariela@maayanot-ziv.com

התקנות אוספות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

 

חיבור ראשוני לצרכן

צרכן המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום התאגיד למערכת המים, יגיש לתאגיד בקשה בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד מים (שמתעדכן מפעם לפעם ע"י רשות המים). עליו לצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים עפ"י דין לחיבור הנכס (כגון היתר בניה מוועדת תכנון בניה העירוני, בדיקת תשלום אגרות והיטלי צנרת בתאגיד, הצגת טופס 4).

 

לאחר שהתקבלו כל התכניות והאישורים האמורים ומהנדס התאגיד אישר כי בוצעו תשתיות המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים, יוקם לצרכן כרטיס משלם ויעודנו מס' נפשות (עם הצגת תעודות זהות) ותוך 7 ימי עסקים מקבלת כל האישורים, התאגיד יחבר את הנכס למערכת המים.

 

בנכס שמאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד מים ראשי, רשאי התאגיד להתנות חיבור מד מים בהתקנה וחיבור של כל מדי המים שבנכס, בו זמנית.

יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מעיינות-זיו

השירותים הדיגיטלים שלנו

סינון שירותים
חשבונית במייל
טפסים חכמים
הערכות לחירום
פרויקטים
הפסקת מים
שאלות נפוצות
תיק תושב
חדשות ועדכונים
ישובים וסניפים
זימון תורים
תשלומים
דיווח על תקלה

עדכון חשוב

ביום ב' ה22/07/24

הסניף בכפר ורדים יהיה סגור

עמכם הסליחה.

מענה דיגיטלי זמין כעת!